سایت خبری و مذهبی

کرامت البرز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

ملاصدرا و فرآیند تکامل «فهم» مکتب

دسته بندی : البرز تاریخ : سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

مسیری که ملاصدرا آن را شروع کرد هرچند با مخالفت های فراوان همراه شد و حتی بسیاری از نزدیکان وی این مسیر را برنتافتند، اما از آنجا که متعالی ترین قرائت منطبق و ملتزم به ظاهر دین بود در طول زمان نشر و بسط یافت. امروز نیز اگرچه راه ملاصدرا مخالفانی دارد، شاگردان حکمت متعالیه، خود را بزرگ ترین مدافعان ظاهر دین می دانند.

به گفته «فرهیختگان آنلاین»، از حضرت سیدالساجدین علیه السلام درباره توحید سوال خواهد شد و ایشان در پاسخ به سوره اخلاص و ۶ آیه ابتدایی سوره حدید اشاره و از گروهی در آخرالزمان یاد می کنند و ایشان را متعمقون نام می نهند و می فرمایند که آن آیات برای این گروه نازل شده هست و هرکس راهی غیر از این آیات پوید، هلاک خواهد شد (اصول کافی، ج۱، ص۹۱). درباره این سخن حضرت بحث ها و جدل های فراوانی رخ داده هست. عده ای این صفت را مدح دانسته اند و عده ای ذم و گروهی با توجه به انتهای فرمایش حضرت فی نفسه نه مدح و نه ذم. این صفت هرچه که برای صاحبانش باشد گویای این حقیقت هست که معارفی از قرآن هست که عمق آن بسیار هست و به صرف قرائت ساده نمی توان بدان دست یافت.
در طول تاریخ اسلام بوده اند افرادی که به دنبال کشف حقایق و بواطن آیات قرآن بوده اند و در حد سعی و فهم خود برخی آیات قرآن را نیز با این رویکرد تفسیر کرده اند و پرده هایی را از حجاب چهره قرآن مکشوف کردند اما بی گمان نسبت به مسیری که پیش روی ماست، گویی هیچ قدمی برنداشته اند.
متاسفانه از آفت های اساسی علوم اسلامی تکفیر اهل معنا از سوی اهل ظاهر و بی اعتنایی اهل معنا نسبت به دغدغه های اهل ظاهر بوده هست؛ آفتی که امروز نیز حوزه های علوم اسلامی به صورت کامل از آن مبرا نشده و راه بیان بسیاری از حقایق عمیق دین بسته هست. اهل معنا به واسطه بی مهری های جریان مقابل، آن چنانکه باید حق اخبار صاحبان دین را به جا نیاوردند و از آن سو اهل اخبار نیز در پی زدودن چهره دین از قرائت های به زعم خود یونانی و مشرکانه بودند. در این میان نیز کسانی از دو گروه که به عمق حقایق دین پی برده بودند چون قدرت کافی نداشتند راهی برای آزاد کردن دین از دست اهل ظاهر نداشتند. اگر به ندرت کسی هم به برخی حقایق دست یافته بود، صرفا با بیان رمزگونه، یافته های خود را برای آیندگان باقی گذاشت و از اظهار علنی آن خودداری می کرد. نمونه کسانی که به خاطر بیان حقایق خون شان مباح شده هم در میان فقها و هم در میان عرفا و فلاسفه بسیار بیشترند؛ از افرادی همچون سیدمرتضی و خواجه نصیرالدین طوسی، که همراه با جمع ظاهر و باطن دین در مصدر قدرت هم نشسته باشند. اگرچه همان زمان هم که در مصدر قدرت بودند، صرفا به حفظ ظاهر دین با ملاحظه باطن حقیقی می پرداختند نه تبیین باطن دین.
البته باید این ملاحظه را نیز در نظر داشت که حرکت به اعماق باطن دین فرآیندی بوده که در طول تاریخ طی شده و همچنان نیز ادامه دارد. به بیان دیگر دین خدا یا همان اسلام آنقدر بسیط و وسیع و عمیق هست که بعد از گذشت ۱۴ قرن نیز نمی توان ادعا کرد که تمام دین برای ما جلوه گر شده هست. تنها می توان ادعا کرد پرداختن به باطن دین و تبیین آن نه تنها هزینه اش همچون هزینه ای که امثال شهید اول و ثانی از فقها یا شیخ اشراق از فلاسفه پرداخته اند نیست، بلکه این آگاهی در عموم مردم نیز توسعه یافته که دین صرف یک سری اعمال ظاهری نیست که تنها فقها متکفل بیان آن باشند بلکه دین برای تمام مراتب وجود انسان از جسم تا نفس و ذهن و عقل، احکام دارد و تنها فقها (کسانی که صرفا به ابواب محدودی از حوزه رفتاری انسان می پردازند) صاحبان دین نیستند بلکه دین نیازمند عالمانی از سنخ های دیگر -که به مراتب دیگر از وجود انسان می پردازند- نیز هست و حوزه فقه بسیار بیش از گذشته باید گسترش یابد، کمااینکه تفقه در دین محدود به اعمال ظاهری انسان نمی شود.
سوالی که در این بین ایجاد خواهد شد این هست که نقطه عطف غلبه اهل معنا بر اهل ظاهر کجاست؟ البته باید دقت کرد که در مسائل انسانی خصوصا وقتی با تاریخ پیوند می خورد نمی توان (مانند دقائق ریاضی) یک نقطه مشخص را معین کرد. قطعا در دوره های مختلف تاریخ مسائل مورد نظر دچار فراز و نشیب هایی بوده هست. همچنین غیر از طول زمان در مکان های مختلف به واسطه حضور افراد با زمینه های مختلف، رویکردهای مختلف از شدت و ضعف برخوردار بودند و همه را نمی توان با یک حکم کلی همراه کرد اما می توان با توجه به فرآیند کلی که مسیر حرکت جمعی انسان طی می کند، افراد یا دوره هایی را در نظر گرفت که بعد و قبل آنها، مسائل به صورت کلی به شکل دیگری بوده هست.
در این مساله خاصی که ما در آن هستیم، یعنی فرآیند تکامل فهم و تبیین حقیقت دین، که دین را از تعریف محدود و ناقص اهل ظاهر که صرف پرداختن به ظواهر دین و آن هم معطوف به ظواهر رفتار انسان هست، آزاد می کند و دریچه ای جدید مقابل جویندگان حقیقت می گشاید نقاط عطف مختلفی می توان ملاحظه کرد اما شاید مهم ترین نقطه عطف ایجاد وحدت در علوم عقلی و باطنی اسلامی بود که توسط جناب ملاصدرا محقق شد.
تا قبل از ملاصدرا هر یک از علوم اسلامی به صورت مجزا و منفک از دیگری به سیر خود ادامه می داد. اگرچه به واسطه محدود بودن حجم علوم برای دانشمندان این امکان فراهم بود تا در حوزه های مختلف علوم اسلامی کسب تجربه کنند اما این ملاصدرا هست که درپی تبیین ارتباط ظاهر دین با باطن دین برمی آید و تا حد زیادی نیز موفق خواهد شد.
شهید مطهری درباره ملاصدرا در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران چنین می گوید:
«فلسفه صدرا از یک نظر به منزله چهارراهى هست که چهار جریان یعنى حکمت مشائى ارسطویى و سینایى و حکمت اشراقى سهروردى و عرفان نظرى محى الدینى و معانى و مفاهیم کلامى با یکدیگر تلاقى کرده و مانند چهار نهر سر به هم برآورده، رودخانه اى خروشان به وجود آورده اند. از نظر دیگر به منزله صورتى هست که بر چهار عنصر مختلف پس از یک سلسله فعل و انفعال ها افاضه شود و به آنها ماهیت و واقعیت نوین بخشد که با ماهیت هر یک از مواد آن صورت متغایر هست. فلسفه صدرا یک نوع جهش هست که پس از یک سلسله حرکت هاى مداوم و تدریجى در معارف عقلى اسلامى رخ داده هست. فلسفه صدرا از نوع «سهل و ممتنع» هست؛ به ظاهر بسیار ساده هست، عباراتش ادیبانه و منشیانه هست اما یک فرد بسیار مستعد سال ها باید کار کند تا به مرحله اول برسد یعنى بفهمد که آن را نمى فهمد تا بار دیگر با دید دیگرى وارد شود. بسى افراد سال ها عهده دار تدریس فلسفه صدرا بوده اند، در حالى که به عمق آن نفوذ نکرده اند.»
درواقع می توان چنین ادعا کرد که ملاصدرا آغازگر مسیری هست که انتهای آن وحدت در علوم اسلامی هست. ملاصدرا اگرچه متمحض در علوم عقلی و باطنی دین شد اما هیچ گاه از ظاهر شریعت غافل نشد و در مسیر عمل به ظواهر شرعی غیر از ریاضات شرعیه، هفت سفر با پای پیاده به زیارت خانه خدا رفت و از زیارت حضرات معصومین (علیهم السلام) هم غفلت نورزید.
شاید بتواناین ادعا را با کمی تحقیق به اثبات رساند که ملاصدرا اولین فیلسوفی هست که بعد از تکمیل مسیر فلسفی خود به علوم نقلی روی می آورد و به شرح و تفسیر متن دین می پردازد؛ اتفاقی که قبل از ملاصدرا به ندرت رخ داده هست. به عنوان نمونه از جناب خواجه در تفسیر قرآن اثری داریم اما کتابی با عنوان شرح حدیث از ایشان گفته نشده هست. به عبارت دیگر ملاصدرا را می توان اولین شخصی دانست که با نگاه باطنی و معنوی منبعث از مبانی فلسفی و عرفانی خود -که خودش تحولی عظیم در فهم دین هست- به متن دین اعم از قرآن و حدیث رجوع می کند و با آن نگاه بلند به تبیین ظاهر دین می پردازد.
مسیری که ملاصدرا آن را شروع کرد هرچند با مخالفت های فراوان همراه شد و حتی بسیاری از نزدیکان وی این مسیر را برنتافتند، اما از آنجا که متعالی ترین قرائت منطبق و ملتزم به ظاهر دین بود در طول زمان نشر و بسط یافت. امروز نیز اگرچه راه ملاصدرا مخالفانی دارد، شاگردان حکمت متعالیه، خود را بزرگ ترین مدافعان ظاهر دین می دانند.
اگرچه اقدام دیر ملاصدرا در آغاز تفسیر و شرح متن دین ما را دچار خسران کرد اما این راه توسط عده ای دیگر هرچند با فاصله چندصدساله ادامه یافت. شاید به ظاهر ادعای بزرگ ترین مفسر تاریخ دوران غیبت برای شخصیتی مانند علامه طباطبایی کمی بزرگ به نظر بیاید اما قطعا در دوران معاصر کسی را نمی توان در کنار ایشان نشاند. کتاب شریف المیزان از افتخارات دوران ماست. علامه طباطبایی اگر چه مباحث تفسیری را با مباحث فلسفی و عرفانی نیامیخته اما نمی توان ردپای حکمت متعالیه را در فهم حقایق و باطن قرآن نادیده گرفت. اگرچه هنوز بخش اعظم دین که میراث بی پایان ائمه معصومین علیهم السلام با روش فهم متعالی ملاصدرا بازخوانی نشده اما این راه روی ما گشوده هست.
* نویسنده : محمدعلی نظری پژوهشگر
مناسبات اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه
نویسنده : نجمه کیخا استادیار دانشگاه شهید بهشتی
عالم خیال نوعی امکان هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی هست که می توان از آن در تبیین و توضیح جامعه و عناصری که در جامعه، در عالم اعتبارات انسانی شکل می گیرد، بهره برد. این بدان جهت هست که در این عالم قواعد، خصوصیات و عناصری وجود دارد که فهم آنها نگاه دقیق تر و علمی تری را ایجاد می کند.
غالب مطالعات در باب عالم خیال را پژوهشگران ادبیات و هنر انجام داده اند و پای عالمان علوم اجتماعی و سیاسی به این عرصه کمتر گشوده شده هست، درحالی که امروزه لزوم گریز از سیاست های خشونت طلب و جنگ آور، افزایش همبستگی و بردباری اجتماعی، دوستی و همدلی اجتماعی و مسائلی از این دست سبب شده تلاش شود امر سیاسی به سمت اخلاق، زیبایی شناسی، هنر، ادبیات و عرفان کشیده شود. این امور تحولی در تعریف امر سیاسی و همراه کردن آن با اخلاق ایجاد می کند.
کتاب اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه تلاش کرده هست تا از ظرفیت عالم خیال در ایجاد پیوند میان امر سیاسی و امر اخلاقی بهره جوید و انواع مختلف این ارتباط را بررسی کند. محمل فلسفی بحث عالم خیال حکمت متعالیه هست که توانست نخستین بار پس از بررسی هایی که حکمای مشایی و سهروردی انجام داده بودند، تبیینی نظری از این عالم و جایگاه و نقش و کارکردهای آن داشته باشد. این مباحث که توسط ملاصدرا بیان شد از سوی شارحان این حکمت همچون امام خمینی و آیت ا… جوادی آملی شفافیت بیشتری یافت و هنوز نیز در معرض نقد و بررسی و پژوهش های بیشتری هست.
در کتاب اخلاق و سیاست مباحثی همچون عالم خیال و ارتباط آن با فعل اخلاقی و فعل سیاسی بحث شده و سپس نقش عالم خیال در ارتباط میان اخلاق و سیاست و انحای مختلف این ارتباط مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته هست. ازجمله فواید این بررسی دستیابی به دیدگاه های معقول تر در نسبت میان سودگرایی، وظیفه گرایی و فضیلت گرایی و فهم اولویت و نسبت آنها با یکدیگر هست.
کتاب مناسبات اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه به زودی از سوی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ و منتشر خواهد شد.
ریاضت علمی
نویسنده : هادی جعفری دانشجوی دکتری حکمت متعالیه
بسیاری از فیلسوفان نسبت به مسائل اجتماعی و عمومی زمان خود دغدغه و نگرانی داشته اند. در میان فیلسوفان اسلامی نیز دغدغه مندی نسبت به مسائل زمان خود وجود داشته هست، به طوری که سبب نگارش برخی رساله ها، مقاله ها و حتی کتاب هایی درباره این مسائل شده هست. به عنوان مثال ابن سینا زمانی که دریافت مردم زمان خود نسبت به نماز خود سستی و کاهلی می کنند، رساله اسرارالصلوه را نگارش کرد. صدرالمتألهین نیز ازجمله فیلسوفانی هست که نسبت به مسائل روز زمان خود دغدغه و نگرانی داشته هست. یکی از دغدغه های وی وجود صوفی نمایان و قشری مسلکان و باطن گرایان منحرف از صراط مستقیم بود. کتاب کسر اصنام الجاهلیه با رویکرد مبارزه و رسوا کردن این فرق منحرف نگاشته شده هست. با مطالعه دیباچه و مقدمه این کتاب به اهمیت کار ملاصدرا و نحوه برخورد وی با این گروه ها و آسیب شناسی آنها در زمان خود پی می بریم. در ادامه به برخی نکاتی که در این کتاب مورد توجه ایشان بوده هست، اشاره خواهد شد.
در نظر ایشان چله نشینی و زی صوفیانه باید متوقف در استحکام بنای علمی به ویژه در شناخت خدا، صفات و افعال او و معاد و پس از آن معرفت نفس باشد. در نظر وی ظهور خوارق عادات از سوی نفوس گنهکار که سابقه عمل صالح ندارند و تهذیب نفس نکرده اند، روشن ترین گواه بر گمراهی و ضلالت صاحبان آنهاست. ایشان در نکوهش باطن گرایی منحرف، تحقیر و ناچیزشمردن اعمال جوارحی و ظاهری عبادی و توجه صرف به قلب و باطن را رد کرده هست.
در نگاه ایشان نفس انسان مستعد دریافت تجلیات حقیقی حق هست. ایشان ضمن تشبیه بسیار نغز نفس به آینه و بیان موارد تشابه آن دو، معتقدند در صورتی این استعداد نفس شکوفا خواهد شد که موانع برداشته شود. وی با برشمردن نقایص و موانع نفس که متناظر با نواقص آینه هست، به این مساله پرداخته هست. صدرا ازجمله مهم ترین موانع را جهل به «جهت مطلوب» دانسته که این جهل از طریق علوم حکمی و فلسفی و ریاضت های علمی برطرف خواهد شد. دومین مانع مهم حجاب هایی هست که در اثر اطاعت از شهوات و میل به شهرت در نفس ایجاد خواهد شد.
در هر صورت علم و حکمت و ریاضت علمی در نظر صدرالمتألهین جایگاه مقدمی نسبت به ریاضت های عملی و نبود آن سبب انحراف در مشی صوفیانه و عرفان عملی دارد و ایشان به کرات در این کتاب به این مهم اشاره کرده اند.

انشا درباره هدف زندگی

دسته بندی : خبری تاریخ : سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

انشا درباره هدف زندگی

هم اکنون در مجله سرگرمی فارسی ها با موضوع انشا درباره هدف زندگی در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

داشتن هدف در زندگی یکی از مهم ترین مسائلی است که به خاطر اهمیت آن ، موضوع انشا در مورد آن مطرح می شود .

انشا درباره هدف زندگی انشا درباره هدف زندگی

انشا درباره هدف زندگی

دانش آموزان نیز در مورد اهداف خود در زندگی در کلاس درسی به بحث و گفتگو مشغول می شوند .

همانطور که می دانید انسان برای هدف خاصی در زندگی آفریده شده است .

هر فردی از همان ابتدای زندگی خود ، هدف خود را مشخص می کند و برای رسیدن به آن تلاش می کند .

بدون هدف زندگی بسیار پوچ و بی ارزش می شود .

بهتر است یادآوری کنک که هدف از خلقت انسان ، تنها خوردن و خوابیدن نیست .

انسان می تواند با انتخاب یک هدف درست و ارزشمند در زندگی و برنامه ریزی صحیح به هدف خود برسد .

در آن صورت زندگی معنای تازه ای پیدا می کند و بسیار قشنگ تر و دلپذیرتر می شود .

کسانیکه در زندگی خود ، هدف دارند هرگز وقت خود را صرف امور بی ارزش و پوچ نمی کنند و در مسائلی که به آنها مربوط نیست دخالت نمی کنند .

هدف زندگی

تمامی انسان ها در هر کجای دنیا دارای حق انتخاب هستند و می توانند با انتخاب هدف درست ، به خوشبختی برسند .

در انتخاب هدف های خود باید بسیار دقت کنیم .

مثلا کسی که هدفش در زندگی ادامه تحصیل و درس خواندن است ، بی شک با تلاش و پشتکار به هدف خود می رسد .

به دنبال آن شغل آبرومند و پردرآمدی نیز پیدا می کند .

در نتیجه آن هم به ثروت رسیده و هم در میان مردم ، می تواند با آبرو زندگی کند .

وی علاوه بر خوشبختی خود در زندگی ، می تواند با کمک به هم نوعان خود ، خوشبختی افراد دیگری نیز فراهم سازد .

داشتن یک هدف بزرگ و درست ، علاوه بر تمامی موارد گفته شده می تواند انسان را به خدا نزدیک تر کند .

زیرا کسی که هدف دارد ، خود را به گناه مشغول نمی کند و پس از رسیدن به هدف و سعادت خود ، به دیگران نیز کمک می کند .

پیشنهاد می کنیم به سایر مطالب بخش داستان و رمان سر بزنید .

انشا ادبی و عادی درباره زندگی

نوشته انشا درباره هدف زندگی اولین بار در فارسی ها. پدیدار شد.

دعای روز ششم ماه رمضان +شرح دعا

دسته بندی : البرز تاریخ : سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

با گذشت ۵روز از ماه مبارک رمضان سعی کردیم در این چند روز ادعیه مخصوص روزها را برای شما قرار دهیم. امروز هم قصد داریم متن دعای روز ششم ماه رمضان را برایتان قرار دهیم . امیدواریم این دعا را در زندگی تان به کار برید و از آنها استفاده کنید

دعای روز ششم ماه رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعَل سَعْیی فیهِ مَشْکوراً وذَنْبی فیهِ مَغْفوراً وعَملی فیهِ مَقْبولاً وعَیْبی فیهِ مَسْتوراً یا أسْمَعِ
السّامعین.

خدایا قرار بده کوشش مرا در این ماه قدردانـى شده و گناه مرا در این ماه آمرزیده و کردارم را
در آن مورد قبول و عیب مرا در آن پوشیده‌اى شنواترین شنوایان.

شرح دعای روز ششم ماه رمضان

دعای روز ششم ماه رمضان

خلاصه دعای روز ششم ماه رمضان

«آیا به شما خبر دهم که زیان­کارترین افراد چه کسانی­اند؟ آنان که در زندگی دنیا، تلاش­شان گم شده و نابود
می­شود و در عین حال، خیال می­کنند که نیکو عمل می­کنند!» (کهف۱۰۴)

این خطاب الهی فقط به پیامبر نیست به
همه ماست به آنانی که می­روند و نمی­رسند، عمل می­کنند و نتیجه نمی­گیرند.
می­جویند و نمی­یابند.
رنج می­برند و گنج نمی­برند…

تلاش­شان بی­فایده هست و سعی­شان بدون شکر! و این خسران هست.

اگر عمل انسان و سعی و تلاش او مورد رضایت خدا قرار بگیرد و پروردگار به عین عنایت در آن
بنگرد و از او بخرد، چنین عملی «سعی مشکور» هست یعنی سعی که سپاس الهی و تشکر را به همراه
دارد.

اما سعیی مشکور هست که آمیزه­ هایی از خلوص و صدق داشته باشد.
«صبغه­الله» در آن باشد.
ایمان و عمل صالح، طلب آخرت و در زمره ابرار بودن و… شرایط رسیدن به سعی مشکور هست.

آری، هرکس «آخرت» را بجوید و بطلبد و برای آن تلاش و سعی شایسته بنماید و دارای ایمان هم باشد،
چنین کسانی سعی­شان «مشکور» هست.(اسراء.آیه۱۹)

از خداوند می­خواهیم روزه ما و اعمال الهی ما را سعی مشکور برشمارد و گناهان
ما را مورد بخشایش قرار دهد.

جزئیات بیشتر درباره شرح دعای روز ششم ماه رمضان

دعای روز ششم ماه رمضان

شرح دعای روز ششم ماه رمضان

ای خدا مرا در این روز بواسطه ارتکاب عصیانت خوار مساز و به ضرب تازیانه قهرت کیفر مکن و از موجبات خشم و غضبت دور گردان به حق احسان و نعمتهای تو به خلق ای منتهای آرزوی مشتاقان.

متن:
اللَّهُمَّ لاَ تَخْذُلْنِی فِیهِ لِتَعَرُّضِ مَعْصِیتِک وَ لاَ تَضْرِبْنِی بِسِیاطِ نَقِمَتِک وَ زَحْزِحْنِی فِیهِ مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِک بِمَنِّک وَ أَیادِیک یا مُنْتَهَی رَغْبَهِ الرَّاغِبِین

ترجمه:
ای خدا مرا در این روز بواسطه ارتکاب عصیانت خوار مساز و به ضرب تازیانه قهرت کیفر مکن و از موجبات خشم و غضبت دور گردان به حق احسان و نعمتهای تو به خلق ای منتهای آرزوی مشتاقان.

اللَّهُمَّ لاَ تَخْذُلْنِی فِیهِ لِتَعَرُّضِ مَعْصِیتِک

خدایا من را بخاطر تعرض به گناهان خوار نکن؛ گناه انسان را خوار می کند؛ اما تقوی انسان را عزیز می کند اما گناه انسان را ذلیل می کند هرچند تحصیلات عالیه داشته باشی؛ مال و مکنت آنچنانه داشته باشی ولی خوار هستی؛ اما اگر بندگی کنی خدا محبتت را به دل دیگران می اندازد.

تقوی محبت می آورد:
« إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا »

مردم شیخ محمد حسین زاهد را دوست داشتند؛ چرا؟ چون اهل تقوی بود

توصیه
وقتی به قبرستان ابن بابویه میروید حتما به زیارت سه قبر بروید؛ شیخ صدوق؛ شیخ محمد زاهد؛ شیخ رجب علی خیاط؛ شیخ محمد حسین زاهد زندگی ساده ای داشت خیلی ها با اینکه ایشان را ندیده اید ولی محبت او در دل دارند و این ها همه بخاطر تقوی هست.

یاد خدا

نمونه دیگر از صالحین:
مرحوم شیخ محمد تقی بافقی؛ ایشان طوری بود که وقتی نگاهت به ایشان می افتاد یاد خدا می کردی؛ روزی خدمت ایشان بودیم و توصیه ای کرد؛ آن هم چه توصیه ای ایشان فرمود: «رفقا؛ بیاید از امروز باور کنیم که یک خدایی داریم » و همه منقلب شدیم اگر انسان باور کند که خدایی دارد دیگر گناه نمی کند

وَ لاَ تَضْرِبْنِی بِسِیاطِ نَقِمَتِک
خدایا مرا با تازیانه عذابت مزن؛ این سیل ها و زلزله هایی که گاهی اتفاق می افتند، این ها تازیانه های عذاب اند؛

جمله ذرات زمین و آسمان    لشکر حقند گاه امتحان

این سیل و زلزله ها و…لشکر خدا هستند؛ چرا می گوئید؛ قهر طبیعت؟! کسی که توجه داشته باشد می فهمد که این امور عذاب هست اگر این مسائل حوادث طبیعی هست پس چرا در زلزله بم مسجد جامع بم از بین نرفت؟! چرا در زلزله بم یک طلبه و روحانی زیر آوار نرفت؟! این ها عذاب هست و بدانیم که آسمان و زمین لشکر حق هستند. حشرات و حیوانات هم لشکر خدا هستند اینکه می بینید ملخ ها به جایی هجوم می برند و… این ها به امر خدا حمله کرده اند و اینها لشکریان خداوند هستند.

چند سال پیش قرار بود در تهران هم عذاب بیاید؛ ولی امام حسین ( علیه السلام ) شفاعت کردند و عذاب رفع شد! و این به برکت بیرق ها و عزاداری هایی بود که مردم برای امام حسین ( علیه السلام) بر پا می کرد

این را هم بدانیم که ایران بهترین کشور در جهان هست؛ مملکتی که رهبر آن شیعه باشد؛ رییس جمهور آن شیعه باشد؛ رییس مجلس آن شیعه باشد؛ و تمامی سران آن شیعه باشند فقط ایران هست. و این ها بخاطر دعای پیامبر هست؛ هنگامی که پیامبر برای امیر المومنین از مردم بیعت می گرفتند فرمودند: « اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ » که هر که علی را یاری می کند یاری کن و هر که او را خوار می دارد خوار و ذلیلش کن.

قدر مراجع بزرگوار تقلید را بدانید

کسانی که علی را بیست و پنج سال خانه نشین کردند الان خوار هستند؛ رهبر ایشان یکی مثل ملا عمر هست؛ اما رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای باعث افتخار شیعه هست؛ انسان وقتی به ایشان نگاه می کند مسرور خواهد شد و حض می برد. و به وجود ایشان افتخار کنید. لذا قدر ایران را بدانید؛ قدر رهبر را بدانید؛ قدر مراجع بزرگوار تقلید را بدانید.

وَ زَحْزِحْنِی فِیهِ مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِک

خدایا از موجبات سخط و خشمت مرا دور بدار؛ در روایت وارد شده هست که بعض گناهان خدا را به غضب می آورد آنگاه خدا قسم می خورد که به عزت و جلال خودم هرگز تو را نمی بخشم! ! با اینکه خدا ارحم الراحمین هست

خدا از من طلبه انتظار ندارد که به زن مردم نگاه کنیم؛ اینجا خدا به غضب می آید؛ خدا هفتاد گناه جاهل را می بخشد و هنوز یک گناه عالم را نبخشیده هست و کار برای اهل علم سخت تر هست « یغْفَرُ لِلْجَاهِلِ سَبْعُونَ ذَنْباً قَبْلَ أَنْ یغْفَرَ لِلْعَالِمِ ذَنْبٌ وَاحِدٌ »

بِمَنِّک وَ أَیادِیک
خدایا مرا از موجبات سخط و قهرت دور کن به حق احسان و نعمت هایی که به من داده ای

یا مُنْتَهَی رَغْبَهِ الرَّاغِبِین
ای خدایی که منتهای رغبت مشتاقان هستی این دعا های من را مستجاب کن.

مشرق و حوزه

آیا زن باردار میتواند روزه بگیرد؟

دسته بندی : خبری تاریخ : سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

آیا زن باردار میتواند روزه بگیرد؟

همینک در مجله تفریحی فارسی ها با پاسخ به سوال آیا زن باردار میتواند روزه بگیرد؟ در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

یکی از سوالات رایج در ماه مبارک رمضان ، در مورد روزه گرفتن زنان باردار می باشد .

در ادامه با ماه همراه باشید .

آیا زن باردار میتواند روزه بگیرد؟ آیا زن باردار میتواند روزه بگیرد؟

آیا زن باردار میتواند روزه بگیرد؟

گفته می شود که اگر به خاطر روزه ، خوف ضرر بر جنین داشته باشد ، نباید روزه بگیرد .

توضیح المسائل مراجع ، م ۱۷۲۸ ؛ العروه الوثقى ، ج ۲ ، فصل ۱۱

همچنین زنی که زمان زاییدن او نزدیک و روزه برای حملش ضرر دارد ، روزه بر او واجب نیست .

علاوه بر آن نیز اگر روزه براى خودش ضرر دارد روزه بر او واجب نیست .

در این صورت باید هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت روزه‏ هایى را که نگرفته باید قضا نماید .

این مطلب از بخش بارداری برای شما گردآوری شده است .

نوشته آیا زن باردار میتواند روزه بگیرد؟ اولین بار در فارسی ها. پدیدار شد.

بیوگرافی وحید مرادی کیست

دسته بندی : خبری تاریخ : سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

بیوگرافی وحید مرادی کیست

همینک در مجله آنلاین فارسی ها با عنوان بیوگرافی وحید مرادی کیست در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

چند وقتی است که در فضای مجازی به خصوص اینستاگرام اسم وحید مرادی زیاد به چشم می خورد .

بیوگرافی وحید مرادی کیست 1 بیوگرافی وحید مرادی کیست

بیوگرافی وحید مرادی کیست

وحید مرادی یکی از شرورهای معروف تهرانی است که به واسطه انتشار کلیپ های درگیری و عکس هایش در اینستاگرام به شهرت رسیده است .

بسیاری او را به خاطر تعداد بسیار زیاد خالکوبی هایش می شناسند .

چند وقت پیش او را درحالیکه قصد داشت به ترکیه فرار کند دستگیر کردند .

او در یک مهمانی مجلل در پنت هاوس یک برج در ولنجک تهران ، که دوستش به خاطر آزادی او از زندان تدارک دیده بود ، درگیری خونینی راه انداخته و دوستش را به قتل رساند .

پس از آن وقتی با او مصاحبه کردند گفت که تا به حال ۱۴ بار او را دستگیر کرده اند .

دلیل دستگیر شدن های پیاپی وحید مرادی دعوا ، درگیری و حمل سلاح بود .

بیوگرافی وحید مرادی کیست بیوگرافی وحید مرادی کیست

عکس وحید مرادی بعد از دستگیری

وقتی از او سوال پرسیدند که چرا زیاد دعوا می کنی گفت علت همه دعواهای او بر سر مرام و معرفت بوده است . اگر کسی به دوستان یا ناموس او چپ نگاه کند با او درگیر می شود .

وی پس از دستگیری عنوان کرد که به خاطر قتل دوست صمیمی اش بسیار ناراحت است .

وحید مرادی حالا به جرم قتل یکی از دوستانش به نام حسین دستگیر شده است .

وی یکی از قلدرهای تهران و کرج بود و فعالیت زیادی نیز در اینستاگرم داشت .

وحید مرادی برای خود لقب عقاب ایران را انتخاب کرده است و خیلی ها او را به این نام می شناسند .

وحید مرادی ۳۴ ساله پیش از اینها کشتی گیر بود .

وی حدود ۵ سال است که ازدواج کرده و یک پسر ۴ ساله دارد .

گفتنی است وحید مرادی یک بار مدال جوانان کشتی را نیز دریافت کرده است .

این مطلب از بخش بیوگرافی سایت برای شما گردآوری شده است .

علت دستگیری وحید مرادی معروف به عقاب تهران

نوشته بیوگرافی وحید مرادی کیست اولین بار در فارسی ها. پدیدار شد.

انشا درباره کتاب از نگاه کتابدار

دسته بندی : خبری تاریخ : سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

انشا درباره کتاب از نگاه کتابدار

هم اکنون در مجله تفریحی فارسی ها با موضوع انشا درباره کتاب از نگاه کتابدار با موضوعی بسیار خواندنی و زبانی ساده در خدمت شما دوستان گرامی هستیم .

یکی از موضوعات انشایی در که در مدارس مطرح می شود در مورد کتاب از نگاه کتابدار است .

در ادامه با ماه همراه باشید و از خواندن این انشا لذت ببرید .

انشا درباره کتاب از نگاه کتابدار انشا درباره کتاب از نگاه کتابدار

انشا درباره کتاب از نگاه کتابدار

تاحالا به نگاه و دید کتابدار به کتاب ها فکر کرده اید ؟

آیا دید کتابدارها به کتاب های کتاب فروشی یا کتابخانه تنها کسب درآمد و انجام وظیفه و شغل خود است ؟

آیا کتابدارها نیز مانند خوانندگان کتاب ، به کتاب ها نگاه می کنند ؟

آیا جذابیت دیدن کتاب های ارزشمند و مفید برای کتابدارها مثل خوانندگان کتاب است ؟

در بسیاری از کتاب خانه ها و یا حتی کتاب فروشی ها بسیاری از کتابدارها در اوقات فراغت به خواندن کتاب مشغول می شوند .

بی شک قرار گرفتن و زندگی کردن در میان تعداد انبوه کتاب ها ، آدم را به خواندن آنها ترغیب می کند .

اگر از کتابدارها بپرسید نظرشان در مورد کتاب چیست بی شک از علاقه خود به کتاب حرف می زنند .

آنها نیز معتقدند کتاب بسیار ارزشمند است .

تاحالا دیده اید کسی بگوید از مطالعه و خوانندن کتاب خسته شده است ؟

کتابدارها از این شانس برخورداند که می توانند روزانه به کتاب های بسیاری با موضوعات مختلف دسترسی داشته باشند .

آنها پس از خواندن کتاب ها ، به راحتی می توانند خریداران کتاب ها را راهنمایی کنند .

یک کتاب از دید و نگاه یک کتابدار ، یک سرمایه ارزشمند است که می تواند در زندگی خوانندگان آن تحولات بسیار بزرگی را ایجاد نماید .

افراد بسیاری را می شناسم که با مطالعه کتاب ، حتی خواندن چند برگ از آن ، آرامش پیدا می کنند .

کسانی هستند که پس از سرگرم شدن توسط خواندن کتاب ، دیگر سمت کارهای پوچ و بی اثر در زندگی نمی روند .

پیشنهاد می کنم حداقل در شبانه روز نیم ساعت مطالعه نمایید .

این مطلب از بخش داستان و رمان برای شما گردآوری شده است .

نوشته انشا درباره کتاب از نگاه کتابدار اولین بار در فارسی ها. پدیدار شد.

دریافت خبر : دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۹

توانایی روخوانی و روانخوانی قرآن دانش آموزان تقویت خواهد شد

به گفته خبرنگار کرامت البرز ، نشست خبری حجت الاسلام پژمانفر رئیس فراکسیون قرآن وعترت مجلس شورای اسلامی صبح امروز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه در خبرنامه کرامت البرز برگزار شد.
پژمانفر با تشریح عملکر دوساله این فراکسیون گفت: تنها راه نجات بخشی که پیش روی بشریت قرار دارد، قرآن هست و ما وظیفه داریم در حوزه قانون گذاری و مجلس پیگیر مطالبات آن باشیم .  به همین منظور، ساختار جدیدی با بدنه نمایندگان مجلس و تشکل های قرآنی ایجاد کردیم و از مجامع استانی یک نماینده قرآنی اختصاص داده ایم که از طریق معاونت قرآنی ارشاد کارهای شورای نظارت بر فعالیت های قرآنی را در نظر خواهیم گرفت .
رئیس بخش فراکسیون قرآن وعترت مجلس شورای اسلامی افزود: سعی کردیم ارتباطات منسجمی با شورای توسعه داشته باشیم و برنامه هایی را در خصوص فعالیت قرآنی در دو سال آینده متمرکز کنیم.
وی با اعلام بخش شورای نظارتی استان ها افزود: برای فعال کردن شورای نظارت قرآنی در استان ها هم بودجه ای درنظر گرفته شد تا تشکل های مردمی را پای کار بکشد و سالی چند نشست در سال برگزار شود .
پژمانفر به برپایی نشست های متمرکز در تهران اشاره کرد و بیان داشت: از آنجایی که فعالیت های قرآنی در کشور زیاد داریم، اگر با این نشست ها تبادل تجربه کنیم هم افزایی در حوزه فعالیت های قرآنی را شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه ساختار جدیدی جهت ایجاد و ارتباط بدنه مجلس با بدنه تشکلات قرآنی صورت گرفت، افزود: در هر استان یک نفر را به عنوان رابط استانی جهت توسعه فعالیت های قرآنی تعریف کردیم و در این راستا مکاتباتی از طریق وزارت کشور با تمام استانداری ها انجام دادیم. همچنین این رابطین به معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد مرتبط …

اخبار پیشنهادی:

توانایی روخوانی و روانخوانی قرآن دانش آموزان تقویت خواهد شد

انشا درمورد فیل و فنجان

دسته بندی : خبری تاریخ : سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

انشا درمورد فیل و فنجان

همینک در مجله سرگرمی فارسی ها با موضوع انشا درمورد فیل و فنجان در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

امروز برای شما دوستان عزیز یک انشای ساده و روان درباره فیل و فنجان را آماده کرده ایم .

امیدواریم مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد .

انشا درمورد فیل و فنجان انشا درمورد فیل و فنجان

انشا درمورد فیل و فنجان

تاحالا فکر کرده اید فیل و فنجان چیست و از کجا آمده است ؟

حتما پس از شنیدن این اصطلاح یک چیزی در ذهن شما مجسم می شود .

تصور کنید که در حال قدم زدن در خیابان هستید و ناگهان دو دوست را در عابر پیاده مشاهده می کنید .

یکی از آنها حداقل ۱۲۰ کیلو وزن داره و اونیکی ۶۰ کیلو !!!

با دیدن این دو دوست چاق و لاغر ، اصطلاح فیل و فنجان در ذهنتون شکل میگیره .

اگه خوب به چیزهای دور و برتون دقت کنید هزاران هزار ترکیب مثل فیل و فنجان رو میتونید پیدا کنید .

معلوم نیست این اصطلاح از کجا اومده و تاریخچه اش به کجا برمیگرده .

منکه فکر میکنم روزگاری یک فیل سعی کرده با یک فنجون دوست شه و از داستانش این اصطلاح شکل گرفته .

قرار گرفتن این دو کلمه در کنار هم یک نوع پارادوکس را به وجود میارن .

فیل نماد و مظهر بزرگی ، چاقی ، هیکلی بودن و فنجان نماد و مظهر کوچکی ، لاغری و ضعیف بودن است .

من فقط یه سوال واسم پیش اومده ، فیل که از یه موش به اون کوچیکی و ضعیفی میترسه و بخاطرش کلی بالا پایین میپره چطور میخواد با یک فنجان دوست شه ؟!

شایدم فنجون قلب بزرگی داره و حتی شاید در آب خوردن به فیل کمک کرده ..

چیزی که در مورد اصطلاح فیل و فنجان بسیار اهمیت داره ، دوستی آنها با توجه به تمامی اختلافات ظاهری آنهاست .

نمونه فیل و فنجان رو حتی توی فیلم های هم میشه دید .

حتما لورل و هاردی یادتونه .. با وجود کلی اختلافات ظاهری و حتی رفتاری بهترین دوستای هم بودن ..

فیل و فنجان داره به ما میگه که ظاهر آدما هیچ تاثیری در رفاقت و دوستی بین اونا نداره .

حتی اگه خیلی شبیه فیل و فنجان باشن .

پیشنهاد می کنیم به سایر مطالب بخش داستان و رمان سر بزنید .

نوشته انشا درمورد فیل و فنجان اولین بار در فارسی ها. پدیدار شد.

بیوگرافی مهران ضیغمی بازیگر سینما و تلویزیون

دسته بندی : خبری تاریخ : سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

بیوگرافی مهران ضیغمی بازیگر سینما و تلویزیون

هم اکنون در مجله خبری فارسی ها با گالری عکس های جدید و بیوگرافی مهران ضیغمی بازیگر سینما و تلویزیون در خدمت شما کاربران محترم هستیم .

مهران ضیغمی بازیگر محبوب و سرشناس سینما و تلویزیون ایران متولد ۲۷ مرداد ماه ۱۳۷۰ در تهران می باشد .

وی علاوه بر تحصیل در رشته کارگردانی تئاتر و بازیگری ، در زمینه مد و لباس نیز فعالیت دارد .

او تنها یک برادر کوکتر از خود به نام عرفان دارد .

بیوگرافی مهران ضیغمی بازیگر سینما و تلویزیون 1 بیوگرافی مهران ضیغمی بازیگر سینما و تلویزیون

بیوگرافی مهران ضیغمی بازیگر سینما و تلویزیون

مهران ضیغمی در یکی از مصاحبه هایش ، از سریال تولدی دیگر به عنوان یکی از مهمترین کارهای هنری خود یاد کرد .

این سریال به کارگردانی داریوش فرهنگ ساخته شده است .

وی در سریال تولدی دیگر نقش سهیل را به خوبی بازی کرد و به شهرت رسید .

مهران ضیغمی برای بازی در سریال تولدی دیگر ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در ازای ۸ ماه کار دریافت کرد .

وی در آن زمان ۷ یا ۸ سال سن داشت و به گفته خودش ، در آن زمان برای خود یک کامپیوتر پنتیوم ۳ با یک چهارم درآمد خود خرید و شب تا صبح را بازی می کرد .

بیوگرافی مهران ضیغمی بازیگر سینما و تلویزیون 6 بیوگرافی مهران ضیغمی بازیگر سینما و تلویزیون

زندگینامه مهران ضیغمی

در سال ۱۳۹۳ به دعوت حسین سهیلی زاده نقش خشایار را در سریال آخرین بازی ایفا کرد .

مهران ضیغمی گفته است که در سال ۱۳۷۶ توسط دوست پدرش برای بازی در فیلم پشت دیوار شب انتخاب شده است .

در سال ۱۳۸۰ برای بازی در سریال تلویزیونی زیر آسمان شهر به کارگردانی مهران غفوریان انتخاب شد .

بیوگرافی مهران ضیغمی بازیگر سینما و تلویزیون 7 بیوگرافی مهران ضیغمی بازیگر سینما و تلویزیون

فیلم و سریال

از جمله فیلم های سینمایی که مهران ضیغمی در آنها بازی کرده است می توان پشت دیوار شب ، تارزن و تارزان و پسران آجری را نام برد .

وی همچنین در سریال های تلویزیونی آخرین بازی ، بچه های هور ، فصل زرد ، رانت خوار کوچک ، زیر آسمان شهر ، جوانی ، قطار ابدی ، تولدی دیگر و دنیای شیرین نیز بازی کرده است .

مهران ضیغمی در تله فیلم های نیمه روشن و میخوام به خانه بروم نیز بازی کرده است .

بیوگرافی مهران ضیغمی بازیگر سینما و تلویزیون 8 بیوگرافی مهران ضیغمی بازیگر سینما و تلویزیون

عکس های اینستاگرام مهران ضیغمی

در ادامه شما را به دیدن جدیدترین تصاویر مهران ضیغمی دعوت می کنیم :

بیوگرافی مهران ضیغمی بازیگر سینما و تلویزیون 2 بیوگرافی مهران ضیغمی بازیگر سینما و تلویزیون

جدیدترین عکس های مهران ضیغمی بازیگر

بیوگرافی مهران ضیغمی بازیگر سینما و تلویزیون 5 بیوگرافی مهران ضیغمی بازیگر سینما و تلویزیون

مهران ضیغمی بازیگر تولدی دیگر

بیوگرافی مهران ضیغمی بازیگر سینما و تلویزیون 4 بیوگرافی مهران ضیغمی بازیگر سینما و تلویزیون

عکس های جدید مهران ضیغمی

بیوگرافی مهران ضیغمی بازیگر سینما و تلویزیون 3 بیوگرافی مهران ضیغمی بازیگر سینما و تلویزیون

این مطلب از بخش بیوگرافی سایت برای شما گردآوری شده است .

نوشته بیوگرافی مهران ضیغمی بازیگر سینما و تلویزیون اولین بار در فارسی ها. پدیدار شد.

قرآن امروز منطبق با مصاحف صدر اسلام هست/ قرآن منسوب به امام علی

به گفته خبرنگار کرامت البرز ، نشست بررسی قرآن منسوب به امام علی(ع) در مرکز طبع و نشر قرآن برگزار و در آن دلایل و احتمالات انتساب این قرآن به امام علی(ع) بررسی شد .
مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مرکز علمی در حوزه مطالعات قرآنی، به منظور تکمیل تحقیقات خود در استخراج مبانی علمی رسم المصحف و همچنین تبیین پیشینه تاریخی نگارش مصحف، تحقیق بر روی مصاحف کهن را ضروری دانسته و این کار را با اولویت پژوهش بر روی نسخه های موجود در ایران، در دستور کار قرار داد. بر همین اساس، پس از مشورت با اساتید و صاحب نظران، تصمیم بر آن شد که در گام نخست، یکی از مصاحف قدیمی و حائز اهمیت در ایران که منسوب به امیر المومنین(ع) هست و با شماره یک در گنجینه مخلوطات کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری خواهد شد، مورد تحقیق قرار گیرد .
یکی از مهم ترین مصاحف خطی و کهن ترین منابع تحقیقاتی در حوزه تاریخ قرآن، متعلق به سده های نخست دوران اسلامی هست که در موزه ها، کتابخانه ها و مراکز مختلف نگهداری می شوند. تحقیق به روی این مصاحف می تواند ابعاد جدیدی را نسبت به گفته ها و نقل های قدما درباره مسائل گوناگون تاریخ قرآن از جمله رسم المصحف و قرائات روشن نماید. بدیهی هست هر چه این مصاحف به قرون اولیه اسلام نزدیک تر باشند، اهمیت آنها نیز از حیث رسم کلمات، قرائات و سایر علوم مرتبط با مصحف بیشتر خواهد شد .
این گونه تحقیقات در سال های اخیر مورد توجه برخی از دانشمندان علوم قرآنی در سراسر جهان قرار گرفته هست؛ برخی از مصاحفی که در همین راستا مورد توجه و بررسی قرار گرفته اند عبارتند از مصحف موزه توپ قاپی سرای در استامبول (۱۴۲۸ ه – ۲۰۷۷ م) مصحف صنعاء (۱۴۳۲ ه – ۲۰۱۱ م) …

اخبار پیشنهادی:

قرآن امروز منطبق با مصاحف صدر اسلام هست/ قرآن منسوب به امام علی