سایت خبری و مذهبی

آشنایی با اصطلاح اصولی مذهب صحابی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

آشنایی با اصطلاح اصولی مذهب صحابی

دسته بندی : البرز تاریخ : چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

آشنایی با اصطلاح اصولی مذهب صحابی

مذهب صحابی، آرای اجتهادی صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم، غیر مستند به نص و اجماع لفظی هست.

مذهب صحابی، آرای اجتهادی صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم، غیر مستند به نص و اجماع لفظی هست.
تعریف
مذهب صحابه، به معنای گفتار یا روشی هست که صحابه به آن تعبد داشته اند، بی آن که مستند و دلیل آن شناخته شده باشد؛ به بیان دیگر، به مجموع آرای اجتهادی (فتاوایی) گفته خواهد شد که تعبد صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلّم به آنها نقل گردیده و به نص یا اجماعی مستند نشده هست.
از نظر تاریخی، شروع تمسک به مذهب صحابه، به بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلّم ( سال یازدهم هجری) باز می گردد و پیش از آن، مذهب صحابه به عنوان منبع شناخت احکام شریعت مطرح نبوده هست. نخستین کسی که فتوا و مذهب صحابی را به عنوان منبع شناخت احکام حوادث واقعه و موضوعات فاقد نص خاص، پذیرفت و آن را به صحنه استنباط و اجتهاد وارد نمود « عبدالله بن عمر » بود و پس از او این روش گسترش یافت.
نکته
بحث اصلی درباره مذهب صحابه این هست که در خصوص واقعه ای که پیرامون آن نصی وجود ندارد، فتوای افرادی که با رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلّم حشر و نشر داشته اند، برای مجتهدی که بعد از آنها می آید حجت هست یا نه. از « ابو حنیفه » حجیت و از « شافعی » عدم حجیت آن نقل شده هست.
منبع: پایگاه اینترنتی ویکی فقه

اخبار پیشنهادی:

آشنایی با اصطلاح اصولی مذهب صحابی