سایت خبری و مذهبی

آشنایی با اصطلاح حدیث حل

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

آشنایی با اصطلاح حدیث حل

دسته بندی : البرز تاریخ : چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

آشنایی با اصطلاح حدیث حل

حدیث حِلّ به حدیث دلالت کننده بر برائت شرعی می گویند؛ کل شیء لک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه.

حدیث حِلّ به حدیث دلالت کننده بر برائت شرعی می گویند؛ کل شیء لک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه.
دلیل نامگذاری
حدیث حل، از احادیثی هست که برای اثبات برائت شرعی به آن استدلال شده هست. این حدیث به صورت های متفاوت روایت شده هست؛ در یک نقل آمده هست: «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه». [۱]در برخی نسخه ها آمده: «حتی تعرف الحرام منه بعینه» و در نقلی دیگر آمده: «کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه».
پس، هر چیزی که در حلال بودن آن شک شود، محکوم به حلیت هست تا این که حرمت آن قطعی شود.
نظرات علما
در این که آیا این روایات فقط شامل شبهات موضوعی خواهد شد یا شبهات حکمی را نیز در بر می گیرد اختلاف وجود دارد؛ برخی مثل مرحوم « آخوند خراسانی » هر چند به طور مسلّم آنها را شامل شبهات موضوعی می دانند، ولی دلالت آنها را بر شبهات حکمی نیز می پذیرند.
برخی دیگر مثل مرحوم « نائینی » این روایات را به قرینه کلمه «بعینه» و قراین دیگر، فقط در شبهات موضوعی ظاهر می دانند.
بعضی برای شبهات حکمی، به حدیث « مسعدة بن صدقة » استناد می نمایند که در آن، امام صادق علیه السّلام می فرماید:
«قال سمعته یقول کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقة و المملوک عندک لعله حرّ قد باع نفسه او خدع فبیع او قهر فبیع او امراة تحتک و هی اختک او رضیعتک و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک او تقوم به البینة». [۲] [۳]
با این بیان که روایت در مقام انشای قاعده حل هست و آوردن موارد متعدد، برای …

اخبار پیشنهادی:

آشنایی با اصطلاح حدیث حل