سایت خبری و مذهبی

اخلاق با کنش و منش منافات ندارد/ اخلاق از طریق قانون حل نمی شود

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶

اخلاق با کنش و منش منافات ندارد/ اخلاق از طریق قانون حل نمی شود
رحمتی، صدوقی سها و قراملکی در قسمت یازدهم برنامه گستره شریعت نظرات خود را درباره اخلاق و اخلاق گرایی در جامعه بیان کردند.

به گفته خبرنامه کرامت البرز ، قسمت یازدهم برنامه گستره شریعت با موضوع اخلاق و دین با حضور احد فرامرز قراملکی استاد دانشگاه تهران، منوچهر صدوقی سها پژوهشگر حوزه عرفان و انشاء الله رحمتی استاد فلسفه و حکمت اسلامی و اجرای قاسم پورحسن دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی پخش شد.
صدوقی سها درباره تعاریف اخلاق مبتنی بر فضیلت هست یا اخلاق مبتنی بر کردار، گفت: به نظر من اخلاق قطعا فضیلت مدار هست، فضیلت مگر به انتساب به جنبه الهی متصور نیست. اخلاق جنبه درونی و بیرونی دارد و سوال من این هست که آیا انسانی وجود دارد که خوب و بد را در مقام ادراک تشخیص ندهد؟ دوم اینکه اگر اخلاق مجموعه ای از ادراک و عمل باشد آیا صرف ادراک دلیل صدور عمل خارجی هست یا نه؟ اگر ضامن اجرا در اخلاق ضرورت دارد آیا ادراک اخلاقی الزاما منجر به عمل اخلاقی خواهد شد یا ضامن می خواهد؟
رحمتی درباره مکاتب اخلاقی گفت: اتیکس به معنای اخلاق شناسی یا فلسفه اخلاق هست و ما ناگزیر از استفاده از کلمات لاتین هستیم. آنچه که ذیل اتیکس قرار می گیرد شامل اخلاق توصیفی و اخلاق هنجاری و روانشناسی اخلاق هست. مباحثی که در حوزه فلسفه اخلاق رواج دارد، فیلسوفان اخلاق به اخلاق توصیفی نمی پردازند که کار جامعه شناسان هست در حالیکه اتیکس دانش تحلیل و تبیینی هست. لذا حوزه های دیگر اخلاق هست. پس مهم ترین حوزه اخلاق، اخلاق هنجاری هست.
وی ادامه داد: اخلاق هنجاری از اخلاق عامیانه فاصله می گیرد و به اخلاق عالمانه می رسد. مردم عادی اخلاق دارند اما اخلاق عامیانهای که در زندگی نیازموده هست. اخلاق هنجاری جایی شروع خواهد شد که زندگی آزموده و سنجیده دشته باشیم. در بحث اخلاق هنجاری بخشی از مکاتب ذیل این حوزه قرار …

اخبار پیشنهادی:

اخلاق با کنش و منش منافات ندارد/ اخلاق از طریق قانون حل نمی شود