سایت خبری و مذهبی

بسیاری از کتب مرتبط با علائم ظهور در دوره معاصر معتبر نیست

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷

گروه حوزه های علمیه: عضو هیئت علمی موسسه آینده روشن گفت: نباید به بهانه اینکه در کتب دوره معاصر درباره مهدویت، تعداد روایات نشانه های ظهور افزایش داشته هست مردم را نسبت مجموعه روایات نشانه های ظهور بدبین کنیم زیرا بسیاری از این آثار معتبر نیستند.

به گفته خبرنامه بین المللی قرآن (ایکنا) نصرت الله آیتی ۱۹ کرامت البرز در کرسی «واکاوی روند افزایش روایات نشانه های ظهور در منابع روایی» گفت: بحث نشانه های ظهور موضعی برای شکل گیری جریانات انحرافی و بسیار حساس و مورد توجه در جامعه هست.
وی افزود: اینکه در کتب معاصر که نویسندگان نه چندان معروفی دارد و حجم وسیعی از نشانه های ظهور را بر شمرده اند این کتب عمدتا غیرقابل اطمینان هستند و روایات نقل شده در این کتب، در کتب اولیه وجود ندارد.
آیتی بیان کرد: اما اینکه فربه شدن روایات نشانه های ظهور در دوره معاصر را دلیلی برای فربه شدن و افزایش روایات نشانه های ظهور از ابتدای تدوین روایات بدانیم درست نیست زیرا در جوامع اولیه حدیثی شیعه آمار وجود روایات نشان دهنده کاهش این روایات هست.
این محقق تصریح کرد: در کتاب نعمانی حدود ۹۰ روایت در مورد نشانه های ظهور هست و هرقدر جلوتر می آئیم تعداد روایات کم خواهد شد لذا شاهد روند افزایشی نیستیم البته کتبی که در دوره معاصر نوشته شده هست این روایات افزوده شده ولی این ها کتب معتبری نیستند.
آیتی بیان کرد: آسیب های زیادی در زمنیه نشانه های ظهور ایجاد شده هست لذا تحقیق در این زمینه هرقدر باشد جای کار دارد.
آیتی با بیان اینکه برخی نپرداختن تفصیلی کلینی به روایات نشانه ها را دلیل بر افزایش روند روایات در دوره بعدی می داند اظهار کرد: کلینی شان بیان تفصیلی روایات نشانه های ظهور را نداشته هست و در بررسی بقیه آثار از نعمانی به بعد نیز شاهد کاهش روایات در آثار منتشره هستیم.
این محقق و پژوهشگر بیان کرد: برخی مدعی می شوند که احادیث سفیانی آشفته هست و این نشانه جعلی بودن این روایات هست در حالی که در بررسی روایات مربوط …

اخبار پیشنهادی: