سایت خبری و مذهبی

جدیدترین شماره فصلنامه کلام اسلامی منتشر شد

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶

جدیدترین شماره فصلنامه کلام اسلامی منتشر شد

دسته بندی : البرز تاریخ : جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶

جدیدترین شماره فصلنامه کلام اسلامی منتشر شد
صد و یکمین شماره از فصلنامه علمی ـ پژوهشی «کلام اسلامی» به صاحب امتیازی آیت الله سبحانی، مدیر مسئولی علی ربانی گلپایگانی و سردبیری عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی منتشر شد.

به گفته خبرنامه کرامت البرز ، صد و یکمین شماره از فصلنامه علمی ـ پژوهشی «کلام اسلامی» به صاحب امتیازی آیت الله سبحانی، مدیر مسئولی علی ربانی گلپایگانی و سردبیری عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی منتشر شد.
در این شماره از فصلنامه مقالات «کلام اسلامی» «تبیین و بررسی تقریرهای برهان حکمت بر عصمت پیامبران در کلام اسلامی» نوشته علی ربانی گلپایگانی، «مادیت نفس در نگره تفکیکی، بررسی و نقد» تألیف حمیدرضا شاکرین، «حدوث زمانی عالم از منظر متکلمان مسلمان» به قلم مهدی نجیبی، «تبیین و نقد دیدگاه کلامی، حِکمی و عرفانی قاضی سعید قمی در باره جایگاه عرش و کرسی در نظام هستی» نوشته مرجان درستی مطلق، موسی ملایری، محمد پارچه باف دولتی، «تحلیل نگرش انتقادی هرش نسبت به هرمنوتیک فلسفی» تألیف هادی صادقی، محمد حسین مختاری و «روش ترکیبی عقلی- نقلی در کلام اسلامی» به قلم عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی منتشر شده هست.
نویسنده مقاله «تبیین و بررسی تقریرهای برهان حکمت بر عصمت پیامبران در کلام اسلامی» در ابتدا به ارائه تعریف عصمت از دیدگاه اشاعره، متکلمان عدلیه و حکمای اسلامی پرداخته هست سپس کاربردهای حکمت را بیان کرده و به بیان تقریر برهان حکمت بر پایه معجزه پرداخته و در این زمینه نیز ضمن ارائه نظرات مختلف به بررسی و ارزیابی آنها پرداخته هست که در این زمینه به ترتیب تبیین حداقلی، تبیین حداکثری و منفر بودن صغائر بحث شده هست. همچنین در بخش بعدی نیز تأویل یا سهو در گناهان کبیره مورد بحث قرار گرفته هست.
در بخش دیگری از این پژوهش تقریر برهان حکمت بر اساس قاعده لطف مورد بررسی قرار گرفته هست، همچنین تقریر برهان لطف در کلام معتزله و تقریر برهان لطف در کلام امامیه بررسی شده هست، …

اخبار پیشنهادی:

جدیدترین شماره فصلنامه کلام اسلامی منتشر شد