سایت خبری و مذهبی

شریعتی ظرفیت های زیادی برای بازاندیشی دارد/ اعلام محورهای همایش

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷

به گفته خبرنگار کرامت البرز، مصطفی غفاری، دبیر نهمین همایش از سلسله همایش های «آنان که می اندیشند» که به «بازخوانی و بررسی آراء و اندیشه های دکتر علی شریعتی» اختصاص دارد، در نشست فراخوان مقاله و رونمایی این همایش در ابتدا به پیشینه این همایش پرداخت و گفت: همایش «آنان که می اندیشند» سالهاست که در کانون اندیشه جوان برگزار خواهد شد و بناست که آثار متفکران غربی و معاصر ایرانی را بررسی کند. از اندیشمندان غربی آراء کسانی مانند هایدگر و فوکو بررسی شده و از ایرانی های معاصر به آثار کسانی چون دکتر نصر و شهید آوینی پرداخته شده هست و با استقبال چهره های جوان روبرو شده هست. این بار سراغ دکتر شریعتی رفتیم و آثار وی را به عنوان شخصی تاثیرگذار در تاریخ معاصر مورد توجه قرار دادیم.

وی در ادامه به جنبه های مهم آثار شریعتی پرداخت و علت و اهمیت این آثار را چنین برشمرد: اول جامعیت آثار وی در زمینه های مختلف که به حوزه های مختلف پرداخته و تنوع موضوعی گسترده و اثرگذاری در طول زمان داشته هست. دوم جریان سازی فکری آثار شریعتی. شریعتی با طرح گفتمان بازگشت به خویشتن به جریان سازی هویتی در ایران کمک کرده هست. سوم اینکه اندیشه شریعتی محدود به زمان و مکان تاریخی خاصی نیست و حتی در برابر پدیده های جدید مثل سلفی گری و عمل گرایی حرف های زیادی برای گفتن دارد.

غفاری همچنین به اهداف همایش پرداخت و گفت هدف ما این هست که سراغ اندیشه شریعتی برویم و برای پرسش ها و نیازهای جدید خود از آثار او پاسخ بگیریم.

دبیر نهمین همایش از سلسله همایش های آنان که می اندیشند همچنین علت در صدر بودن آثار فکری شریعتی را مسأله روز بودن آن دانست و گفت: در واقع می توان از اندیشه وی درس هایی آموخت، چنانچه جریان سنتی در حوزه علمیه زمانی منتقد آثار ایشان بود ولی در حال حاضر به اندیشه و آثار وی توجه دارد و معتقد هست می توان از آثار وی استفاده نمود.

وی ادامه داد: زمان برگزاری همایش دی ماه هست و این همایش در چهلمین سال درگذشت دکتر شریعتی برگزار خواهد شد.

غفاری در ادامه گفت: محورهای مقالات هم عبارت هست از: بررسی دغدغه های آثار شریعتی که دغدغه فکری خود وی هم بوده هست، مانند گفتمان بازگشت به خویشتن، اسلام شناسی و محورهای کلیدی دیگر مانند شریعتی و تاریخ، شریعتی و روشنفکران، شریعتی و عدالت، شریعتی و سنت و مدرنیته و شریعتی و اندیشه های سیاسی.

وی با بیان اینکه هرچه مقالات نوآوری و تازگی داشته باشند و یا تحلیل بدیع ارائه دهند در ارتقای سطح مباحث اثرگذار خواهند بود، گفت: ادبیات زیادی در این زمینه تولید شده ولی کافی نیست و هنوز تمام جنبه ها را شامل نمی شود. اندیشه شریعتی ظرفیت بررسی های بیشتر و طرح سوالات جدید را دارد و باید تعبیر باز اندیشی را پیشنهاد کنیم یعنی در شرایط کاملا تازه پرسش های تازه ای را ایجاد کرده و پاسخ های جدید بگیریم زیرا طیف موضوعاتی که شریعتی به آن پرداخته متنوع و بنیادی هست. مانند هویت فرهنگی که این قابلیت را دارد که در افق ها و زمان های دیگر تفاسیر دیگری از آن داشت و اگر این تفکر سطحی بود، شاید این قابلیت کمتر بود. افراد زیادی نیز بعد از درگذشت شریعتی این کار را کردند و در مورد سایر متفکران هم این قابلیت وجود دارد که آثارشان دوباره تفسیر گردد.

وی در پایان گفت: تمام مسائل آثار شریعتی و جریان فکری ایشان تاثیراتی بر واقعیات زندگی داشته هست و همین موضوع کفایت می کند که تأثیرات اندیشه وی در میان اقشار مختلف به خصوص جوانان امروزی مورد توجه قرار گیرد. چراکه جوانان با توجه به طبع خود به دنبال پاسخ مسائل بنیادی هستند و آثار شریعتی به این مسائل پرداخته هست و ریشه بسیاری از مسائل اجتماعی معاصر  در آثار شریعتی موجود هست.