سایت خبری و مذهبی

شیوه های مناسب تبلیغ و دعوت به دین

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷

شیوه های مناسب تبلیغ و دعوت به دین

دسته بندی : البرز تاریخ : سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

تبلیغ، مرحله شناساندن و خوب رساندن هست، پس مرحله شناخت هست. وظیفه ای که هر مسلمان از نظر تبلیغ دارد، این هست که باید این احساس در او پیدا بشود که به نوبه خودش حامل پیام اسلام هست و اولین شرط رساندن یک پیام الهی این هست که از هرگونه وسیله ای نمی توان استفاده کرد.

در این متـن میخوانـــیم :
تبلیغ
شیوه های تبلیغ با توجه به آیات و روایات
تحریک عواطف
سؤال کردن از مخاطب
تشویق و تهدید
تلقین
برهان، جدل و مناظره
جنگ سرد
قصه گویی
تعادل میان دنیا و آخرت
آماده سازی و ایجاد زمینه
معرفی الگوهای خوب و بد
دعوت به مشترکات
تبلیغ
تبلیغ، مرحله شناساندن و خوب رساندن هست، پس مرحله شناخت هست. وظیفه ای که هر مسلمان از نظر تبلیغ دارد، این هست که باید این احساس در او پیدا بشود که به نوبه خودش حامل پیام اسلام هست و اولین شرط رساندن یک پیام الهی این هست که از هرگونه وسیله ای نمی توان استفاده کرد. یعنی برای اینکه پیام الهی رسانده بشود و برای اینکه هدف مقدس هست، نباید انسان این جور خیال بکند که از هر وسیله که شد برای رسیدن به این هدف باید استفاده بکنیم، می خواهد این وسیله مشروع باشد و یا نامشروع. می گویند «الغایات، تبرر المبادی»، یعنی نتیجه ها مقدمات را تجویز می کنند. همین قدر که هدف، هدف درستی بود، دیگر به مقدمه نگاه نکن. چنین اصلی، مطرود هست. ما اگر بخواهیم برای یک هدف مقدس قدم برداریم، از یک وسیله مقدس و حداقل از یک وسیله مشروع می توانیم استفاده بکنیم. اگر وسیله نامشروع بود، نباید به طرف آن برویم.
در قرآن راجع به تبلیغ به موارد زیر اشاره شده هست. یکی از چیزهایی که قرآن مجید راجع به سبک و روش تبلیغ روی آن تکیه کرده هست، کلمه “البلاغ المبین” …

اخبار پیشنهادی: