سایت خبری و مذهبی

نظر امام خمینی در مورد حجاب اجباری چه بود؟ - خبرنامه تابناک

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

…. در افکار و ذهن جوانان سؤال های زیادی باقی مانده. در مورد اخیر – سیدامامی- توضیح شفافی برای افکار عمومی ارائه نشد و این ابهام ها روی هم تلنبار خواهد شد و تبعاتش روزی ذخیره سرمایه و اعتماد اجتماعی مردم را نشانه خواهد رفت. اینکه استاد دانشگاهی که در کتاب هایش طرفدار انقلاب بوده، یکباره جاسوس خواهد شد، چندان قابل قبول نیست. من نماینده از شنیدن این خبر شوکه شدم و هنوز برایم قابل تصور نیست. …

…؛ روندی عبرت آموز که همه باید از آن درس بگیریم. از منظومه فکری حضرت امام در شکل گیری سیاست های بعد از جنگ استفاده نشد حدفاصل این سال ها درست مقارن با دوره دانشجویی شماست. سال هایی که مرحوم هاشمی رئیس جمهور وقت بود. …

…. تملک مال غیر، با اذن مالکش جایز هست. اذن ولی از نظر عرف، جانشین اذن مولی علیه هست؛ به گونه ای که عرف، از ادله تصرفاتی که متوقف بر اذن هست، اذن خصوص مالک را نمی فهمد، بلکه مفهوم عرفی، اذن مالک و اذن ولی هست. پس، فروش مال غیر و همچنین تملک آن، زمانی که به اذن مالک یا به اذن ولی او باشد، صحیح هست. مسأله مورد بحث ما از همین قبیل هست. …