سایت خبری و مذهبی

کنفرانس فیلسوفان مسلمان، فلسفه، الهیات و عرفان برگزارمی شود

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷

به گفته خبرنگار کرامت البرز ، بیست و یکمین کنفرانس بین المللی فیلسوفان مسلمان، فلسفه، الهیات و عرفان در روزهای ۲۳ و ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹ در لندن، انگلستان برگزار خواهد شد.
محور کلی موضوعات شامل فلسفه اسلامی، فلسفه اولیه، کلام، فلسفه، تفاوت بین کلام و فلسفه، منطق، منطق در قانون اسلامی و الهیات، منطق ارسطویی، منطق ابن سینایی، متافیزیک، استدلال های کیهانشناسی و هستی شناختی، تمایز بین ماهیت و وجود، قیامت، روح، زمان، حقیقت، فلسفه طبیعی: کیهانشناسی، تکامل، پدیده شناسی، فلسفه ذهن، فلسفه آموزش، فلسفه علم، زمینه های دیگر: معرفت شناسی، فلسفه حقوقی، رمان های فلسفی، فلسفه سیاسی، فلسفه تاریخ، فلسفه اجتماعی، ابعاد دیگر فلسفه اسلامی: حکمت شرق (حککمت متعالیه)، فلسفه صوفی، مکتب سنتی فلسفه اسلامی معاصر خواهد شد.
 با توجه به این موضوعات از علاقمندان دعوت خواهد شد با ارسال چکیده آثار خود به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۱۲/havana/ICMPMS?step=۲ در این کنفرانس شرکت نمایند.
مهلت ارسال آثار تا روز ۲۳ آوریل ۲۰۱۹ هست.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۱۰/london/ICMPPTM مراجعه گردد.